صفحه درباره ما، می تواند شامل اطلاعات ذیل باشد:
  • - معرفی تاریخچه شرکت
  • - معرفی خطی مشی و اهداف
  • - معرفی مزیت های رقابتی
  • - معرفی سیاست های سازمان
  • - معرفی هیئت مدیره
  • - معرفی افتخارات و گواهینامه ها
و به طور کلی هرآنچه که بتواند شما را بهتر و موثرتر به مخاطبین معرفی نماید.
از این رو نگارش دقیق و حرفه ای این صفحه می تواند بسیار مهم و حائز اهمیت باشد. برای ویرایش صفحه درباره ما، پس از ورود به بخش مدیریت سایت، به قسمت مدیریت مطالب رفته و مطلب "درباره ما" را ویرایش نمایید.
اشتراک گذاری:
    
No Internet Connection